Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?


Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.Namen tutorstva na FDV:

§  Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.

§  Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.

§  Seznanjanje študentov z načinom študija.

§  Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.

§  Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.

§  Izboljševanje študijskih rezultatov.

§  Večja kakovost študija

Oblike tutorstva na FDV:

§  Študentsko in učiteljsko tutorstvo za študente vseh letnikov na vseh dodiplomskih in magistrskih študijskih programih na fakulteti, 

§  uvajalno tutorstvo – za študente 1. letnika vseh študijskih programov,

§  tutorstvo za tuje študente,

§  tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,

§  tutorstvo za tuje jezike in 

§  tutorstvo za informacijske vire.

Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!

Koordinatorica tutorstva na FDV je v študijskem letu 2013/2014 
doc. dr. Ana Bojinović Fenko.


Program

Tutor učitelj/-ica

Tutor študent/-ka

ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Sebastjan Runovc
Matej Kert

ANALITSKA SOCIOLOGIJA

doc. dr. Zdenka Šadl

Tadej Ocvirk
Teja Vizjak

DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
– UN in VSP

asist. Emil Polajnar

Oliver Butina
Maja Nučič

EVROPSKE ŠTUDIJE
– DRUŽBOSLOVNI VIDIKI

doc. dr. Boštjan Udovič


Ivana Simoniti
Nevenka Stepan

KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE

doc. dr. Andreja Vezovnik

Nina Lenko
Sara Stepančič

KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE
IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

doc. dr. Tanja Kamin

Barbara Zorko
Maša Butara

KULTUROLOGIJA

asist. dr. Mirt Komel

Emilija Mitrovič

Janez Konda

 

MEDNARODNI ODNOSI

asist. mag. Jure Požgan

Gašper Kavšek
Martin Gwashavanhu

NOVINARSTVO

asist. dr. Igor Vobič

Enja Zagoršek
Eva Godina

POLITOLOGIJA – ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA

doc. dr. Irena Bačlija

Borut Andrejek
Klemen Mesarec

POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE

doc. dr. Rok Zupančič

Tilen Gorenšek
Matevž Kadak

SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT

doc. dr. Branko Ilič

Karmen Skaper
Andreja Kavčnik

TUJI JEZIKI
- Katedra za tuje jezike

lekt. mag. Vida Zorko

 

ODKJG - tutor za informacijske vire

Nataša Godec

 

Služba za dodiplomski študij – vodja

Mateja Kapun Zajec

 

Služba za mednarodno sodelovanje
– tutor za tuje študente

Neli Dimc 

Nejc Kebe
Patricija Martinčič
Klemen Lorber
Eva Sever

Služba dodiplomskega študija
– tutor za študente s posebnimi potrebami

Mateja Zorko Stopar

 

dodatni relevantni viri informacij

Odnosi z javnostmi na FDV

Nina Erjavec

študent prodekan
za študijske zadeve
Domen Kos

 

 Gradiva, svetovalna mesta, povezave:

§  Poslovnik tutorskega sistema FDV

§  Tutorski sistem UL

§  Tutorski priročnik UL

§  FDV priročnik za tutorje študente

§  Spletna stran UL tutorstvo

§  Karierni center UL

 

 

Additional information