Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?


Sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj.Namen tutorstva na FDV:

§  Olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje.

§  Usmerjanje študentov skozi študijski proces in svetovanje ob študijskih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo.

§  Seznanjanje študentov z načinom študija.

§  Obveščanje študentov o vseh zanje relevantnih spremembah pravil, vezanih na študijski proces.

§  Vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi v izobraževalnem procesu.

§  Izboljševanje študijskih rezultatov.

§  Večja kakovost študija

Oblike tutorstva na FDV:

§  Študentsko in učiteljsko tutorstvo za študente vseh letnikov na vseh dodiplomskih in magistrskih študijskih programih na fakulteti, 

§  uvajalno tutorstvo – za študente 1. letnika vseh študijskih programov,

§  tutorstvo za tuje študente,

§  tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,

§  tutorstvo za tuje jezike in 

§  tutorstvo za informacijske vire.

Študent/študentka FDV – ob študijskih problemih ali drugih težavah, ki vplivajo na študij, se lahko oglasiš svojemu tutorju-študentu ali tutorju-učitelju!

Koordinator tutorstva na FDV je v študijskem letu 2014/2015
asist. mag Jure Požgan.


Program

Tutor učitelj/-ica

Tutor študent/-ka

ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE

 

 

ANALITSKA SOCIOLOGIJA

 

 

DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
– UN in VSP

 

 

EVROPSKE ŠTUDIJE
– DRUŽBOSLOVNI VIDIKI
 

KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE

 KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE
IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

 

 

KULTUROLOGIJA

 

 

 

MEDNARODNI ODNOSI

 

 

NOVINARSTVO

 

 

POLITOLOGIJA – ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA

 

 

POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE

 

 

SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT

 

 

TUJI JEZIKI
- Katedra za tuje jezike

 

 

ODKJG - tutor za informacijske vire

 

 

Služba za dodiplomski študij – vodja

 

 

Služba za mednarodno sodelovanje
– tutor za tuje študente

 

 

Služba dodiplomskega študija
– tutor za študente s posebnimi potrebami

 

 

dodatni relevantni viri informacij

Odnosi z javnostmi na FDV

Nina Erjavec

študentka prodekanja
za študijske zadeve
Tjaša Božič

 

 Gradiva, svetovalna mesta, povezave:

§  Poslovnik tutorskega sistema FDV

§  Tutorski sistem UL

§  Tutorski priročnik UL

§  FDV priročnik za tutorje študente

§  Spletna stran UL tutorstvo

§  Karierni center UL

 

 

Additional information